Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Michael Krikorev
Michael Krikorev
Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Artinformation

Telefon: 018-672734
E-post: michael.krikorev@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för svampar. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av svampar. Systemansvar för webbapplikationen Artfakta.

Postadress:
ArtDatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaLoading…