Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Niklas Lönnell
Niklas Lönnell
Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Forskning och fynddata

Telefon: +4618672424, +46761372099
E-post: niklas.lonnell@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för mossor. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av mossor.

Postadress:
Almas Allé 8E
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaLoading…