Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Niklas Lönnell
Niklas Lönnell
Miljöanalysspecialist vid Artdatabanken; ArtDatabanken, Forskning och fynddata

Telefon: +4618672424, +46761372099
E-post: niklas.lonnell@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för mossor. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av mossor.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaLoading…