Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Renata Arovelius
Renata Arovelius
Chefsarkivarie vid Ledningskansliet; LK, Juridik och dokumentation

Telefon: 018-671283
E-post: renata.arovelius@slu.se

Arbetsbeskrivning: Dokumenthantering omfattande handlingens hela livscykel från registrering till arkivering; modern e-förvaltning;digitalt bevarande och metadata;hantering av forskningsdata; redovisning av handlingar utifrån verksamhetsprocesser; stöd,utredningar, rådgivning och utbildning inkl. kurser i offenlighet och sekretess samt hantering och bevarande av forskningsdata.

Postadress:
Enheten för juridik och dokumentation, Box 7070

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8 , UppsalaLoading…