Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Sandra Jämtgård
Sandra Jämtgård
Forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Växt-mark organiskt kväve

Telefon: +46907868443
E-post: sandra.jamtgard@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåLoading…