Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Sebastian Sundberg
Sebastian Sundberg
Miljöanalysspecialist vid Artdatabanken; ArtDatabanken, Naturvård

Telefon: +4618672223, +46702317785
E-post: sebastian.sundberg@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för kärlväxter. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av kärlväxter. Kontaktperson för frågor om floraväkteri och rödlistning.

Postadress:
ArtDatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaLoading…