Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Tomas Hallingbäck
Tomas Hallingbäck
Forskningsingenjör vid Artdatabanken; ArtDatabanken, Artinformation

Telefon: 018-672467
E-post: tomas.hallingback@slu.se

Arbetsbeskrivning: Arbete med internationell rödlistning av lavar. Ingår i den svenska expertkommittén för mossor.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaLoading…