Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Tomas Hallingbäck
Tomas Hallingbäck
Forskningsingenjör vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Artinformation

Telefon: 018-672467
E-post: tomas.hallingback@slu.se

Arbetsbeskrivning: Arbete med internationell rödlistning av lavar. Ingår i den svenska expertkommittén för mossor.

Postadress:
ArtDatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaLoading…