Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Tomas Pärt
Tomas Pärt
Professor vid Institutionen för ekologi; Enheten för landskapsekologi

Telefon: 018-672704
E-post: tomas.part@slu.se

Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16 , Uppsala