Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Vaughan Hurry
Vaughan Hurry
Professor vid Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Telefon: 090-7868237
E-post: vaughan.hurry@slu.se

Postadress:
Inst för skogl genetik och växtfysiologi,

90183 UMEÅ
Besöksadress: Fysiologihuset, Universitetsområdet , UmeåLoading…