Uppdatering av kräftdatabasen 2016

Senast ändrad: 06 februari 2017

Till länsstyrelserna i Sverige: Välkommen till kräftdatabasens uppdatering av kräft- och pestförekomster. Vänligen svara på frågorna nedan. Vi kontaktar er om ni har data vi saknar. Ni kan också välja nedan om ni vill ha ett utdrag ur databasen.

Ja tack, vi vill ha utdrag ur kräftdatabasen över kräftförekomsterna i vårt län!
Fråga 1. Har ni provfiskat kräftor under åren 2013-2016?
Fråga 2. Har ni upptäckt nya bestånd av signal- eller flodkräfta under åren 2013-2016?
Fråga 3. Har ni upptäckt illegala bestånd av signalkräfta under åren 2013-2016?
Fråga 4. Har ni haft några pestutbrott i länet under 2013-2016?
Ange Länsstyrelse
Enhet/Avdelning
Uppge e-post adress om vi skulle vilja kontakta er:
 

Kontaktinformation

Patrik Bohman, forskningsassistent
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
patrik.bohman@slu.se, 010-478 42 17

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se