Rapportera in dina kräftfångster

Senast ändrad: 06 februari 2017

Åsikterna om kräftfisket i Sverige varierar mycket. För att få en bra bild över kräftsituationen,som underlag för forskning och undersökningar och för att bättre kunna svara på allmänhetens frågor, behövs fångstuppgifter från flod- och signalkräftfisket runt om i landet oavsett om fisket varit bra eller dåligt.

Här kan du mata in uppgifter om kräftfångster för nuvarande eller tidigare år. På detta sätt får vi ett bättre jämförelsematerial. Vi hoppas på mera data för att få en mer rättvisande bild av kräftornas situation i Sverige och för att kunna bistå med bättre rådgivning när det gäller kräftfiskevård. Tack för din framtida medverkan!

Tryck på länken för att komma till inmatningsformuläret


Kontaktinformation

Patrik Bohman, forskningsassistent
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
patrik.bohman@slu.se, 010-478 42 17

Sidansvarig: patrik.bohman@slu.se