Rapportera in dina kräftfångster

Senast ändrad: 18 mars 2019

Välkommen till kräftdatabasens enkät för uppdatering av kräft- och pestförekomster!

För att få en bättre bild av Sveriges förekomster av kräftor samlar vi in fångstuppgifter från fisket av flod- och signalkräfta i hela landet - oavsett om fisket var bra eller dåligt.

Vänligen svara på frågorna nedan. Vi kontaktar er om ni har data vi saknar. Ni kan också välja om ni vill ha ett utdrag ur databasen.

Tack för din medverkan!

Uppdatera Kräftdatabasen här!

Ja tack, vi vill ha utdrag ur kräftdatabasen över kräftförekomsterna i vårt län!
Fråga 1. Har ni provfiskat kräftor under åren 2017-2018?
Fråga 2. Har ni upptäckt nya bestånd av signal- eller flodkräfta under åren 2017-2018?
Fråga 3. Har ni upptäckt illegala bestånd av signalkräfta under åren 2017-2018?
Fråga 4. Har ni haft några pestutbrott i länet under 2017-2018?
Fråga 5. Har ni haft tidigare pestutbrott i länet men ej rapporterat det till SLU?
Kryssa i här om du har lämnat känsliga personuppgifter:
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera och hantera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter

Kontaktinformation

Patrik Bohman, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
patrik.bohman@slu.se, 010-478 42 17

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se