Effekter av havsbaserad vindkraft på fisk och fiske

Senast ändrad: 19 oktober 2017
Vindkraftverk i havet. Foto.

Institutionen för akvatiska resurser medverkar i utvecklingen av havsbaserad vindkraft.

Sveriges nuvarande största havsbaserad vindkraftpark ligger i Öresund. Forskare vid institutionen för akvatiska resurser har medverkat i kontrollprogrammet för att följa upp vindkraftparkens effekter på havsmiljön och fisk.

Kunskapsprogrammet Vindval utför forskning om vindkraftens påverkan på effekter på människor, natur och miljö. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket

Kunskapen bidrar till utvecklingen av en ekosystemanpassad marin rumslig planering.


Kontaktinformation

Lena Bergström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
lena.bergstrom@slu.se, 010-478 41 16