Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning om fisk och skaldjur

På institutionen för akvatiska resurser arbetar vi med att öka kunskapen om ekosystemen i våra hav, sjöar och vattendrag. Vi vill möjliggöra för kommande generationer att kunna fiska på hållbara bestånd av fisk och skaldjur och samtidigt behålla den biologiska mångfalden. Vi studerar grundläggande biologiska frågor. Våra metoder bidrar till en miljöanalys av hög kvalitet, till stöd i förvaltningen av akvatiska system.

Publicerad: 09 november 2020 - Sidansvarig: teresa.soler@slu.se
Loading…