Hoppa till huvudinnehåll

Ekosystem och miljö

Den kunskap vi på SLU Aqua tar fram om ekosystemen i våra vatten kan användas direkt i förvaltningen av hav, sjöar och vattendrag. Därför är också vår forskning sammanflätad med vår miljöövervakning och miljöanalys. Vad beror det på att vissa arter minskar och andra ökar? Hur ser ett ekosystem i balans ut och kan man återskapa sådana?

Från risk till resurs

Den svartmunnade smörbulten blir allt vanligare i våra vatten. Den är invasiv, reproducerar sig snabbt och kan konkurrerar ut andra arter. I projekt "Svartmunnad smörbult - förvandla risk till resurs" tar vi fram kunskap om hur svartmunnad smörbult påverkar både fisksamhällen och hela ekosystemet. Vi undersöker hur man kan begränsa artens spridning och om det går att dra nytta av arten i kommersiellt fiske.

Övervakning av gädda med eDNA

Vi behöver mer kunskap om gäddans betydelse i ekosystemet. I vårt forskningsprojekt ePIKE undersöker vi om eDNA kan användas som en skonsam övervakningsmetod av gäddbestånd i Sverige. 

Publicerad: 16 september 2021 - Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se
Loading…