Sveriges lantbruksuniversitet

Ekosystem och miljö

Den kunskap vi på SLU Aqua tar fram om ekosystemen i våra vatten kan användas direkt i förvaltningen av hav, sjöar och vattendrag. Därför är också vår forskning sammanflätad med vår miljöövervakning och miljöanalys. Vad beror det på att vissa arter minskar och andra ökar? Hur ser ett ekosystem i balans ut och kan man återskapa sådana?

Övervakning av gädda med eDNA

Vi behöver mer kunskap om gäddans betydelse i ekosystemet. I vårt forskningsprojekt ePIKE undersöker vi om eDNA kan användas som en skonsam övervakningsmetod av gäddbestånd i Sverige. 

Publicerad: 06 juli 2021 - Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se
Loading…