Ekosystemdynamik

Senast ändrad: 02 februari 2017

Hur ser havets födovävar ut och hur förändras de över tid? Vilka mänskliga aktiviteter och miljövariabler påverkar födovävarna? Ser förändringarna över tid likadana ut i våra olika havsområden, och i olika delar av födoväven? Är de linjära eller abrupta? Dessa frågor studerar vi genom analyser av data från nationell och internationell miljöövervakning.

I analyserna ingår biologiska data från växtplankton till topp-predatorer. Data över påverkansfaktorer såsom fiske och näringsbelastning, samt data som beskriver klimatförändringar och hydrologi tas också med. Syftet är att bättre förstå hur våra havsområden fungerar och förbättra rådgivningen för en ekosystembaserad förvaltning.

Nationell och internationellt arbete

Arbetet omfattar både forskningsprojekt (till exempel PLAN FISH) och analyser av ekosystemtrender för den årliga nationella och internationella rådgivningen. Det internationella samarbetet sker framför allt inom ICES/HELCOMs arbetsgrupp för integrerade bedömningar av Östersjöns ekosystem (WGIAB) och dess systergrupp i Nordsjön (WGINOSE). Ett annat viktigt forum för internationell samverkan är den nya serie av ICES workshop för rumsliga analyser i Östersjön (WKSPATIAL), och ICES arbetsgrupp "Multispecies Assessment Methods" (WGSAM). I dessa grupper utför vi integrerade analyser av trender i det marina ekosystemet. Vi utvecklar också modeller för en ekosystembaserad fiskerirådgivning.

Publikationer

Olsson, J., Tomczak, M.T., Ojaveer, H., Gårdmark, A., Põlluma, A., Müller-Karulis, B., Ustups, B., Dinesen, G.E., Peltonen, H., Putnis, I., Szymanek, L., Simm, M., Heikinheimo, O., Gasyukov, P., Axe, P. & Bergström, L. 2015. Temporal development of coastal ecosystems in the Baltic Sea over the past two decades. ICES Journal of Marine Science, 72 (9): 2539-2548. doi:10.1093/icesjms/fsv143.

ICES. 2014. Second Interim Report of the ICES/HELCOM Working Group on IntegratedAssessments of the Baltic Sea (WGIAB), 10-14 February 2014, Kiel, Germany.ICES CM 2014/SSGRSP:06. 48 pp.

Olsson, J., Bergström, L. & Gårdmark, A. 2013. Top-down regulation, climate and multi-decadal changes in coastal zoobenthos communities in two Baltic Sea areas. PLoS One, 8(5), e64767. doi:10.1371/journal.pone.0064767.

Olsson, J., Bergström, L and Gårdmark, A. 2012. Abiotic drivers of coastal fish community change during four decades in the Baltic Sea. ICES J Mar Sci., 69: 961–970.

Olsson, J., Bergström, L., Gårdmark, A. 2011. Vad styr utvecklingen av kustnära fisksamhällen i Östersjön? In: K. Viklund et al. (eds.) HAVET 2011.

ICES. 2013. Report of the ICES/HELCOM Working Group on Integrated Assessments of the Baltic Sea (WGIAB), 8-12 April 2013, Chioggia, Italy. ICES CM 2013/SSGRSP:05. 40 pp. [länk:  http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/SSGRSP/2013/WGIAB13.pdf]

ICES.2011. Report of the Working Group on Multispecies Assessment Methods (WGSAM), 10–14 October 2011, Woods Hole, USA. ICES CM 2011/SSGSUE:10. 229 pp.

ICES. 2011. Report of the Working Group on Integrated Assessments of the North Sea (WGINOSE), 21–25 February 2011, Hamburg, Germany. ICES CM 2011/SSGRSP:02. 69 pp.

Diekmann, R., and Möllmann, C. (Eds). 2010. Integrated ecosystem assessments of seven Baltic Sea areas covering the last three decades. ICES Cooperative Research Report No. 302. [länk: http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Cooperative%20Research%20Report%20(CRR)/crr302/CRR%20302-Final-100629.pdf]

Casini, M., Hjelm, J., Molinero, J.C., Lövgren, J., Cardinale, M., Bartolino, V., Belgrano, A. and Kornilovs, G. (2009). Trophic cascades promote threshold-like shifts in pelagic marine ecosystems. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 106: 197-202.


Kontaktinformation

Anna Gårdmark, professor
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
anna.gardmark@slu.se, 010-478 41 25

Andrea Belgrano, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
andrea.belgrano@slu.se, 070-843 35 26

Michele Casini, professor
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
michele.casini@slu.se, 010-478 40 16, 076-126 80 07                 

Lena Bergström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
lena.bergstrom@slu.se, 010-478 41 16

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se