SEMINARIEDAG 9 december: Sötvattensrestaurering – i ett förändrat klimat

Senast ändrad: 30 oktober 2019

Anmäl dig här till seminariedagen Sötvattensrestaurering – i ett förändrat klimat, måndagen 9 december 2019 i centrala Stockholm! Under en heldag presenterar och diskuterar vi klimatförändringseffekter på sötvattensekosystem, hur ekosystemen påverkas av flera samtidiga stressorer, kostnader kopplat till restaurering av sötvatten och hur skall vi tänka framåt för att restaurera i ett förändrat klimat.

Dagen kommer även att innehålla presentationer kopplade till projekten Grip on LIFE och FRESHMAN, samt hur Länsstyrelsen i Jämtlands län och Tekniska verken i Linköping jobbar med klimat och restaureringsfrågor.

Syftet med projekt FRESHREST, som också presenteras under dagen, har varit att sammanställa kunskapsläget när det gäller klimatförändringar och dess påverkan på limniska ekosystem (sjöar och vattendrag) med fokus på restaurering.

Målgruppen för seminariet är främst nationella och regionala myndigheter, praktiker och utförare av restaurering i sötvatten.

Föredragshållare

  • Leonard Sandin, Douglas Jones, Serena Donadi & Erik Degerman – institutionen för akvatiska resurser, SLU
  • Eddie von Wachenfeldt – ArtDatabanken, SLU
  • Roland Jansson – Umeå Universitet
  • Elisabet Andersson – Skogsstyrelsen
  • Ingemar Näslund – Länsstyrelsen i Jämtlands län
  • Erik Årnfelt – Havs- och vattenmyndigheten
  • Jakob Bergengren – Tekniska verken i Linköping AB

När, var, hur

Datum

måndagen den 9 december 2019

Plats

Hotell C – Vasaplan 4, nära Stockholms Centralstation

Tider

9.30 – start med kaffe

10.00 – seminarier startar

15.30 – 16.00 diskussion

Kostnad

Seminariet är kostnadsfritt

Anmälan

Bindande anmälan till leonard.sandin@slu.se senast fredag den 22 nov. Ange matpreferenser/allergier.

OBS! Antalet platser är begränsat! Anmälningarna behandlas i turordning.

Inbjudan och information som pdf

Ladda ner inbjudan här i pdf-format


Kontaktinformation

Leonard Sandin, Forskare FLK
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, Enheten för stora sjöar, SLU
leonard.sandin@slu.se, 010-478 42 28

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se