Säl och skarv - rovdjur överst i näringskedjan

Senast ändrad: 22 juli 2016
Säl och skarv i havet. Foto.

Säl och skarv är rovdjur i toppen av näringsvävarna, så kallade toppredatorer, och förekommer längs i stort sett hela Sveriges kust. I samband med att antalet sälar och skarvar har ökat kraftigt de senaste årtiondena har djuren blivit alltmer omdebatterade och konflikterna med framför allt fisket har intensifierats.

Förutom att orsaka direkta skador på fångst och fiskeredskap kan säl och skarv även ha en inverkan på fiskbestånd längs kusten. För att förstå sälarnas och skarvarnas betydelse i ekosystemet och även kunna uppskatta konkurrensen med fisket undersöker vi toppredatorernas födoval.

Vad äter säl och skarv?

Rovdjurens födoval bestäms ofta genom att man undersöker innehåll i mage och tarm från insamlade djur. För att inte vara beroende av avlidna djur finns möjligheten att undersöka bytesrester i insamlade spillningar eller spybollar. I arbetet med födoanalyserna ingår metodikutveckling och kombination av olika tekniker, till exempel korrigering för matsmältningsprocesser samt analyser av fettsyror och DNA-rester från bytesdjur.

Utveckling av metoder i forskning och förvaltning

Vi arbetar med att utveckla våra undersökningsmetoder och vi samarbetar med angränsande forskning och förvaltning, såsom fiskekologi, beståndsuppskattningar av fisk, betydelsen av fiskefria områden och viltekologi. På så vis kan vi förbättra kunskapen om rovdjurens födoekologi. Vi undersöker till exempel rovdjurens betydelse för olika fiskbestånds art- och storlekssammansättning. Kunskap om den ekologiska betydelsen av fiskätande rovdjur högst upp i näringsväven är dessutom viktigt underlag för en ekosystembaserad förvaltning av våra fiskbestånd.


Kontaktinformation

Maria Ovegård, miljöanalysspecialist
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU 
maria.ovegard@slu.se, 010-478 41 14

Karl Lundström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
karl.lundstrom@slu.se, 010-478 41 38