Fisk och klimatförändring

Senast ändrad: 11 maj 2020

Vattnet blir varmare, mörkare (främst i sjöar) och mindre salt (i Östersjön). Hur påverkar detta fisksamhällen och fisket?

Vi studerar hur dynamiken i fisksamhällen påverkas av klimatförändringar, och hur detta beror både på fiskars direkta, fysiologiska, responser och deras samspel med andra individer i fisksamhällen och akvatiska födovävar.

För denna forskning kombinerar vi unika fältexperiment med matematiska modeller av fisksamhällens- och födovävars dynamik. 

Läs mer om projektet på engelska
Läs mer om vår övriga forskning och oss

Biotesten, en uppvärmd konstgjord vik där vi studerar effekter av varmare vatten i Östersjön (tillträde tack vare samarbete med Forsmarks kraftgrupp AB). Foto: Göran Hansson.
Vi simulerar klimatförändringar med hjälp av i mesokosmer i Östersjön. Foto: Fredrik Landfors.
Abborrar lägger sin rom på undervattensväxter, här gav vid dem julgranar! Foto: Fredrik Landfors
Insamling av abborrom för kläckning, för våra experiment kring klimatförändringar. Foto: Fredrik Landfors.
Abborrens rom kläcks ut i akvarium med olika vattentemperatur. Foto: Fredrik Landfors (vänster), Anna Gårdmark (höger)
Ser du ögonen på abborrarna i rommen som snart kläcks? Foto: Fredrik Landfors
Fixar ramar till mesokosmerna för uppvärmningsexperiment. Foto: Forsmarks Kraftgrupp AB, Anna Ek
Påfyllning och snart klart för experiment! Foto: Anna Gårdmark
Vi gör vattnet brunt, för att simulera mörkare och varmare vatten, som båda orsakas av klimatförändringarna. Foto: Renee Van Dorst

Kontaktinformation

Anna Gårdmark, professor
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
anna.gardmark@slu.se, 010-478 41 25

Magnus Huss, forskare, universitetslektor
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
magnus.huss@slu.se, 010-478 41 27

Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se