Fisk och klimatförändring

Senast ändrad: 06 december 2018

Vattnet blir varmare, mörkare (främst i sjöar) och mindre salt (i Östersjön). Hur påverkar detta fisksamhällen och fisket?

Vi studerar hur dynamiken i fisksamhällen påverkas av klimatförändringar, och hur detta beror både på fiskars direkta, fysiologiska, responser och deras samspel med andra individer i fisksamhällen och akvatiska födovävar.

För denna forskning kombinerar vi unika fältexperiment med matematiska modeller av fisksamhällens- och födovävars dynamik. 

Läs mer om projektet på engelska
Läs mer om vår övriga forskning och oss

Flygfoto_biotest_sve.png
Biotesten, en uppvärmd konstgjord vik där vi studerar effekter av varmare vatten i Östersjön (tillträde tack vare samarbete med Forsmarks kraftgrupp AB). Foto: Göran Hansson.
Foto2_webb.jpg
Vi simulerar klimatförändringar med hjälp av i mesokosmer i Östersjön. Foto: Fredrik Landfors.
Foto3.JPG
Abborrar lägger sin rom på undervattensväxter, här gav vid dem julgranar! Foto: Fredrik Landfors
Foto4_webb.jpg
Insamling av abborrom för kläckning, för våra experiment kring klimatförändringar. Foto: Fredrik Landfors.
Foto5_webb.jpg
Abborrens rom kläcks ut i akvarium med olika vattentemperatur. Foto: Fredrik Landfors (vänster), Anna Gårdmark (höger)
Foto6_webb.jpg
Ser du ögonen på abborrarna i rommen som snart kläcks? Foto: Fredrik Landfors
Foto7_webb.jpg
Fixar ramar till mesokosmerna för uppvärmningsexperiment. Foto: Forsmarks Kraftgrupp AB, Anna Ek
Foto8_webb.jpg
Påfyllning och snart klart för experiment! Foto: Anna Gårdmark
Foto9_webb.jpg
Vi gör vattnet brunt, för att simulera mörkare och varmare vatten, som båda orsakas av klimatförändringarna. Foto: Renee Van Dorst

Kontaktinformation

Anna Gårdmark, professor
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
anna.gardmark@slu.se, 010-478 41 25

Magnus Huss, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
magnus.huss@slu.se, 010-478 41 27

Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se