Bedömningsgrunder för fisk - projekt WATERS

Senast ändrad: 22 augusti 2016

Institutionen för akvatiska resurser medverkar i WATERS-programmet, där vi utvecklar bedömningsgrunder för fisk i både kust- och inlandsvatten.

WATERS är ett femårigt forskningsprojekt som koorderineras av Havsmiljöinstitutet.

Läs mer om bedömningsgrunder för fisk på WATERS hemsida.

Fakta:

WATERS

Waterbody Assessment Tools for Ecological Reference conditions and status in Sweden


Kontaktinformation

Kerstin Holmgren, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
kerstin.holmgren@slu.se, 010-478 42 29

Lena Bergström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
lena.bergstrom@slu.se, 010-478 41 16

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se