Fritidsfiske i Vättern

Senast ändrad: 01 juni 2018
Magnum Pike vobbler_Göran Kläppe Sundblad_webb.jpg

Intresset för fritidsfiske är stort i Sverige, men kunskapen om hur fisket ser ut är bristfällig. Tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund genomför SLU Aqua därför ett projekt som ska ge bättre information om fisket i Vättern.

Under 2017 genomfördes en enkät bland fiskare i Vättern, där vi var intresserade av hur man fiskat samt  vad som fångats. Av särskilt intresse i denna undersökning är fisket efter lax, öring och röding.

Enkätundersökningen är avslutad, och resultaten kommer att rapporteras i januari 2019. 

 


Kontaktinformation

Göran Sundblad, forskare Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, goran.sundblad@slu.se , 010-478 42 92

Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se