Fritidsfiske i Vättern

Senast ändrad: 04 april 2018
Magnum Pike vobbler_Göran Kläppe Sundblad_webb.jpg

Delta i vår undersökning av fritidsfisket i Vättern - och bidra till ett bra fiske även i framtiden!

Intresset för fritidsfiske är stort i Sverige, men kunskapen om hur fisket ser ut är bristfällig. Tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund genomför SLU Aqua därför ett projekt som ska ge bättre information om fisket i Vättern.

Vi är intresserade av hur och var du fiskat samt om och vad du fångat. Av särskilt intresse i denna undersökning är fisket efter lax, öring och röding.

Det tar inte många minuter att besvara frågorna.
Med ditt svar bidrar du till arbetet med att främja fisket i Vättern!

Fyll i vår webbenkät för 1, 2 eller 3 fisketurer:
https://enketo.ona.io/x/#YnYi

Du kanske helst vill glömma en fisketur utan fångst? Gör inte det! För oss är dessa lika värdefulla som de mest lyckade turerna.

Postnummer frågar vi efter för att se var du är bosatt i förhållande till var du fiskat. Alla uppgifter avidentifieras innan de bearbetas och resultat presenteras. Vi frågar efter namn och telefon (frivilligt) för den händelse att du fångat något extra intressant eller om något behöver förtydligas.

Om du fyller i enkäten vid flera tillfällen behöver inte redan rapporterade turer rapporteras igen.

Vi är mycket tacksamma för din medverkan!


Kontaktinformation

Göran Sundblad, forskare Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, goran.sundblad@slu.se , 010-478 42 92

Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se