Delta i SLU:s forskningsprojekt och fiska hummer!

Senast ändrad: 17 maj 2021
Europeisk hummer. Foto.

SLU behöver mer kunskap om hummerbeståndet på västkusten. Nu kan du hjälpa till att samla in data som kan ge svar på hur många och hur stora humrarna är. Vi vill också få reda på hur mycket beståndet varierar längs västkusten. Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) söker nu erfarna och intresserade hummerfiskare som vill delta i ett forskningsfiske efter hummer. Projektet heter LOBSERVE, och om du vill hjälpa oss i vår forskning blir du en LOBSERVER!

I projekt LOBSERVE vill vi ha hjälp av dig att få svar på följande frågor:

  • Hur många humrar får man i snitt per tina vid hummerfiske?
  • Hur stora är humrarna?
  • Skiljer sig antal och storlek i olika områden längs kusten?

Sannolikt skiljer sig hummerstorlek och antal geografiskt, men vi behöver fler observationer längs västkusten för att kunna säga hur stor skillnaden är. Därför behöver vi på SLU Aqua hjälp av allmänheten med att samla in humrar och rapportera in data. 

Historiskt låga fångster av Europeisk hummer

Fisket efter europeisk hummer (Homarus gammarus) är omfattande, och historiskt har det varit betydligt större än det är i dag. Fångst per ansträngning (antalet fångade humrar per vittjad tina) minskade kraftigt under 1950- och 1960-talen och har sedan befunnit sig på en stabilt låg nivå enligt fångstdagböcker från hummerfiskare i Bohuslän. Även yrkesfiskets landningar har minskat.

De låga fångsterna tyder på att beståndet har varit på en historiskt låg nivå, men eftersom det saknas statistik över fiskets totala omfattning och fångst så saknas också ett bra dataunderlag för att göra analyser av beståndets status. En ny föreskrift med ganska omfattande begränsningar i fisket infördes 2017. Med information från hela kusten kan den utvärderas framöver.

Hjälp SLU Aqua att forska på hummer - bli en LOBSERVER

I projektet LOBSERVE kan du tillsammans med forskare ta fram ny kunskap om Europeisk hummer. Under tre veckor i augusti 2021 kan privatpersoner, på uppdrag av SLU Aqua, bedriva provfiske efter hummer samtidigt som SLU:s provfiske pågår. Att ta hjälp av allmänheten i forskningsprojekt kallas för medborgarforskning, och vi hoppas att du vill forska på hummer med oss. Bli en LOBSERVER! 

Hur ansöker jag för att bli en LOBSERVER?

Läs först informationen i flikarna längre ned på sedan (Kan jag bli en LOBSERVER? och Hur provfiskar en LOBSERVER?). Välj område du vill fiska i från kartan Områden att fiska för en LOBSERVER. För att ansöka om att bli en LOBSERVER och delta i provfisket fyller du sen i formuläret i fliken Ansök om att bli en LOBSERVER. Ansök senast måndag 31 maj.

Om du inte kan fylla i formuläransökan i fliken nedan, så kan du skicka in din ansökan med ett mejl till hummerfiske@slu.se. I mejlet uppger du:

Områden att fiska för en LOBSERVER

Ladda ned kartan som pdf för att se vilka områden vi behöver hjälp med att provfiska. 

SLU Aquas provfisken efter hummer

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) utför årligen provfiske efter hummer i fiskefria såväl som fiskade områden, bland annat i det fiskefria området Kåvra utanför Lysekil. Vi mäter längden på hummern, könsbestämmer den och registrerar om honorna bär utvändig rom, innan de märks och återutsätts. På så sätt kan vi utvärdera fångst per ansträngning och storleksstrukturen i hummerbeståndet i de områden vi fiskar. Men våra provfisken är geografiskt begränsade, och vi saknar data från stora delar av det fiskade området som innefattar nordvästra Skåne, Halland och Bohuslän. Nu vill vi ha hjälp med att bredda vårt provfiske. Med allmänhetens hjälp kan vi bilda oss en bättre uppfattning av hur fångsterna per ansträngning och storleken på hummern skiljer sig åt längs hela kusten. Ansök om att bli en LOBSERVER! Ansök senast måndag 31 maj.

Forskargruppen på SLU Aqua

Forskningsteamet LOBSERVE på SLU Aqua består av Andreas Sundelöf och Hege Sande.

Finansiär: Havs- och vattenmyndigheten

En hummer mäts på en mätbräda. Foto.
Hur stor en hummer kan bli beror kanske på var den lever. Foto: Baldvin Thorvaldsson, SLU
En hummer mäts med en digital linjal. Foto.
En hummer mäts med en digital linjal. Foto: Andreas Sundelöf, SLU
En hummerbur med en fångad hummer. Foto.
Du som LOBSERVER provfiskar med dina egna tinor där du noterar antalet humrar per tina, kön och eventuell rom innan humrarna mäts och slutligen återutsätts. Foto: Baldvin Thorvaldsson, SLU
Karta över provfiskeområde 1-14
Om du blir antagen som en LOBSERVER kommer du att provfiska med dina egna tinor i ett av de 38 utvalda områdena. På kartan syns område 1-14, samt 101-103, 201-202, 301-302 och 401 .
Karta över provfiskeområde för hummer.
Om du blir antagen som en LOBSERVER kommer du att provfiska med dina egna tinor i ett av de 38 utvalda områdena. På kartan syns område 15-30, söder om Göteborg.

Kan du bli en LOBSERVER?

Ansök om att delta i provfisket – bli en LOBSERVER

För att delta i SLU Aquas provfiske måste du

  • ha minst fem års erfarenhet av hummerfiske,
  • ha sex egna hummertinor,
  • kunna använda dig av ekolod och GPS i fisket,
  • kunna dra alla dina sex tinor minst fyra gånger under de tre sista veckorna i augusti med start den 7 augusti (utöver det får du dra de så många gånger du vill inom försökstiden).

Fisket skall i största möjliga mån efterlikna det befintliga provfisket som drivs av SLU Aquas forskare. GPS ska användas för att säkerställa att du fiskar inom angivet område och för att kunna notera position på varje satt tina.

Ekolod ska användas för att säkerställa att tinan sätts på lämplig botten för hummerhabitat (hårda bottnar) och för att kunde uppge det djup som tinan sätts på.

Hur provfiskar en LOBSERVER?

Om du blir antagen som en LOBSERVER kommer du att provfiska med dina egna tinor i ett av de utvalda områdena längs hela den fiskade kusten, där du noterar antalet humrar per tina, kön och eventuell rom innan humrarna mäts och slutligen återutsätts. Områden för provfiske i projekt LOBSERVE finns längs hela kusten (se kartan), och du ansöker till ett bestämt område.

Du bokför all information i ett detaljerat protokoll som du får av SLU Aqua. Alla fiskare (fritids- och/eller yrkesfiskare) som deltar i projektet får dispens från SLU Aqua så de kan fiska efter hummer under förbudstid och med tinor utan flyktöppning, enligt samma metodik som används i SLU:s befintliga provfiske.

Genom att SLU samarbetar med allmänheten kan vi samla biologisk data längs ett större geografisk område, och vi får fiskerioberoende data om till exempel fångstbarhet längs kusten. På sikt är det tänkt att den här typen av försök ska leverera ett beståndsindex som tillsammans med SLU Aquas samlade information kan ingå i en integrerad beståndsanalysmodell. Ett beståndsindex är ett relativt mått som över tid som visar på förändringar i beståndet, det vill säga om beståndet är större eller mindre.

SLU Aqua har ingen möjlighet att betala ut ersättning för dina utgifter.

Fiskar du i något av de områden vi är intresserade av? Ansök nu! Ansök senast måndag 31 maj.

Ansök om att bli en LOBSERVER!

I formuläret nedan fyller du i var du vill provfiska, samt dina erfarenheter av hummerfiske. Ansök senast måndag 31 maj, vi hör av oss till dig senast den 1 juli.

Ansök om att bli en LOBSERVER!

Beskriv ditt hummerfiske och om du använder ekolod och GPS

Gå vidare och skicka in din ansökan

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera och hantera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Kontaktinformation

Andreas Sundelöf, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
andreas.sundelof@slu.se, 010-478 40 69

Hege Sande, doktorand
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
hege.sande@slu.se, 010-478 42 46

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se