Svenskt fiske i tid och rum

Senast ändrad: 03 juni 2016

Projektet syftar till att undersöka den rumsliga fördelningen av det svenska trålfisket och hur stort det svenska fisketrycket är genom integration av flera informationskällor, inklusive VMS och fiskares uppgifter i loggboken.

Ekosystemperspektivet inom fiskeriförvaltningen ställer krav på rumsliga fiskeridata på en betydligt finare skala än vad som traditionellt används och produceras. Därför gör vi en fördjupad studie av svenskt trålfiske för att beskriva den rumsliga utbredningen av trålningsintensitet och fångster. Den svenska fiskeloggboken innehåller rumslig, unikt högupplöst information om, fångster, tråltid och sättpositioner. Idag saknas dock kunskap om precision och noggrannhet i exempelvis den geografiska rapporteringen.

Högupplösta fiskemönster ger bättre fiskeriförvaltning

Vi kommer på ett genomgripande sätt bedöma kvaliteten i de svenska fiskarenas loggboksföring genom jämförelser med fiskefartygens satellitövervakningssystem (VMS) och data från oberoende observatörer. Vi kommer också att utveckla statistiska modelleringsverktyg (Markovmodeller) för att koppla samman loggboken och informationen från VMS. Kopplingen mellan loggboken och VMS innebär att vi kan få högupplöst information om trålningsintensitet, fångstmönster och förekomst av målarter såväl som bifångstarter. Kopplingen innebär också att historiska fiskemönster och fiskefältens stabilitet över tid kan modelleras med hög upplösning. Korrekt information om fiskemönster är grundläggande för fiskeriförvaltningen och havsplaneringen.


Kontaktinformation

Valerio Bartolino, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
valerio.bartolino@slu.se, 010-478 40 58

Patrik Jonsson, miljöanalysassistent
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
patrik.jonsson@slu.se, 010-478 40 29

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se