Forskningsinfrastruktur

Senast ändrad: 26 mars 2020
Dammar och tråg. Foto.

På institutionen för akvatiska resurser finns forskningsmöjligheterna! Här kan du studera fisk i naturlika förhållanden, akvarier, tråg, dammar och det största strömakvariet i Europa.

Fartyg

Forskningsfartyget Svea är Sveriges nyaste forskningsfartyg och kan användas till i stort sett alla typer av marin forskning och miljöövervakning. Vi på SLU Aqua använder henne bland annat för våra fem internationellt koordinerade fiskundersökningar i Västerhavet och Östersjön. Hon ägs av SLU, och kan hyras via Fartygsenheten. 

Undersökningsfartyget U/F Asterix passar utmärkt för ekolodning, trålning och provfisken i kustområden och större sjöar. Vi hyr ut forskningsfartygetet, det fungerar bra för kustnära undersökningar och i stora sjöar. Kontakt: Sara Bergek, avdelningschef Sötvattenslaboratoriet.

Undersökningsfartyget Hålabben lämpar sig väl för trålexpeditioner och provfisken inomskärs. Kontakt: Joakim Hjelm, avdelningschef Havsfiskelaboratoriet.

SLU Aqua Sailor  - obemannad seglande drönare för smart datainsamling. Kontakt: Joakim Hjelm, avdelningschef Havsfiskelaboratoriet.

Forskningsmiljöer

Strömakvariet i Älvkarleby
Bäckrummet i Älvkarleby
Akvarier i Drottningholm
Naturdammar i Älvkarleby
Dammar i Drottningholm
Forskning och försök på Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby

Tjänster

FiskGen på institutionen för akvatiska resurser utför genetiska analyser på uppdrag. Kontakta Stefan Palm, stefan.palm@slu.se, 010-478 42 49

Läs mer om genetisk analys av fisk och kräftor

Trycksaker

Ekologisk restaurering av vattendrag
Fjällprovpåsar

Mätbrädor

Vi har mätbrädor för längdmätning av fisk till försäljning. Brädorna är gjorda av plast och har markeringar för varje millimeter och med siffror för varje centimeter.

Pris per mätbräda oavsett storlek och inklusive paketering, frakt och administrationskostnader är 620 kr exklusive moms. 

Följande längder (cm) på mätbrädorna kan beställas:


Kontaktinformation

Sara Bergek, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
sara.bergek@slu.se, 010-478 41 14

Joakim Hjelm, avdelningschef, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
joakim.hjelm@slu.se, 010-478 40 64, 070-369 30 04

Malin Hällbom, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
malin.hallbom@slu.se, 010-478 42 51

Björn Ardestam, miljöanalysassistent
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
bjorn.ardestam@slu.se, 010-478 42 10, 070-323 21 94

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se