SLU Aqua Sailor

Senast ändrad: 06 december 2018
Aqua_sailor_wjpg.jpg

SLU Aqua Sailor är en obemannad seglande drönare. Den är 2 meter lång, väger 60 kg och styrs via satellit av forskare på havsfiskelaboratoriet i Lysekil.

SLU Aqua Sailor kan användas inom forskning och miljöövervakning och erbjuda en billig och störningsfri metod för datainsamling.

Ombord på SLU Aqua Sailor finns ett vetenskapligt ekolod som mäter mängden fisk. Dessutom mäts salthalt och vattentemperatur. Forskarna kan kontinuerligt följa var SLU Aqua Sailor befinner sig i havet. Under 2018 och 2019 planeras undersökningar i Kattegatt och Östersjön.

SLU Aqua Sailor är byggd i Norge och köptes in till institutionen för akvatiska resurser hösten 2018, med delfinansiering av Nordiska ministerrådet.


Kontaktinformation

Jonas Hentati Sundberg, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, Enheten för datainsamling och biologisk analys, SLU
jonas.sundberg@slu.se
, +46 (0)10-478 40 70, +46 (0)73 93 87 969

Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se