Sveriges lantbruksuniversitet

Klimat

Klimatförändringar påverkar hav och sötvatten och kommer i framtiden att orsaka stora förändringar i de akvatiska ekosystemen. Redan idag ser vi effekter av klimatförändringarna i fisksamhällena där kallvattensarter missgynnas av att vattnet blir varmare. Vi på SLU Aqua studerar hur ett förändrat klimat påverkar arter och samspelet mellan dem, och hur hela näringsväven påverkas.

Loading…