Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges nya forskningsfartyg

Nu byggs ett av världens modernaste forskningsfartyg. Det nya fartyget kommer att tas i drift under 2019 och kan då användas till i stort sett alla typer av marin forskning och miljöövervakning.

IMG_2844.JPG

Filmer om R/V Svea

Se personer i projektet berätta om bygget, utrustning, expeditioner och andra perspektiv på Svea och hennes uppdrag.

Samarbetsorganisationer

SMHI blir en stor användare, Sjöfartsverket kommer att ansvara för drift och underhåll. Havs- och vattenmyndigheten finansierar mycket av verksamheten.

 

Loading…