Sveriges lantbruksuniversitet

Miljöövervakning med ett av världens modernaste forskningsfartyg

Nu byggs ett av världens modernaste forskningsfartyg. Det nya fartyget kommer att tas i drift under 2019 och kan då användas till i stort sett alla typer av marin forskning och miljöövervakning.

IMG_2844.JPG

Filmer om Svea

Många personer är inblandade i konstruktionen av Svea. Här kan du höra nyckelpersoner berätta om bakgrunden, bygget, inredningen, utrustning, forskning, uppdrag, internationellt samarbete och andra perspektiv på Svea och hennes uppdrag.

>> Till filmerna