Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges nya forskningsfartyg levererat

Nu är ett av världens modernaste forskningsfartyg färdigbyggt och levererat. Det nya fartyget kan användas till i stort sett alla typer av marin forskning och miljöövervakning.

IMG_2844.JPG

Filmer om R/V Svea

Se personer i projektet berätta om bygget, utrustning, expeditioner och andra perspektiv på Svea och hennes uppdrag.

Samarbetsorganisationer

SMHI är en stor användare, Sjöfartsverket ansvarar för drift och underhåll. Havs- och vattenmyndigheten finansierar mycket av verksamheten.

 

Loading…