Sveriges lantbruksuniversitet

Miljöövervakning med ett av världens modernaste forskningsfartyg

Nu byggs ett av världens modernaste forskningsfartyg. Det nya fartyget kommer att tas i drift under 2019 och kan då användas till i stort sett alla typer av marin forskning och miljöövervakning.

2015053_ST-367_FrontSjøSB_logo_19052017.jpg

Vad ska Sveriges nya forskningsfartyg heta?

Många namnförslag kom in och efter röstning och juryutslag har rektor på SLU meddelat att det nya fartyget ska heta Svea.

Mer information om röstningen