Forskningsfartygets byggnation

Senast ändrad: 14 november 2018
SLU_forskningsfartyg_3.jpg

Fartyget är designat av Skipsteknisk AS i Norge och byggs av Armonvarvet i Vigo i Spanien.

Fartyget byggs för att orsaka minimalt med utstrålat buller, en låg miljöpåverkan och erbjuda en bra arbetsmiljö för forskarna ombord. Ägare är Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som tillsammans med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) kommer att utföra miljöövervakning på uppdrag av Hav- och vattenmyndigheten (HaV)  i Östersjön och Nordsjön. Det moderna och flexibla fartyget kommer även att användas av olika nationella och internationella forskningsprojekt. Fartyget kommer kunna nyttjas för i stort sett alla typer av marin forskning.

Fakta om fartyget

 • Längd: 69, 5 m
 • Bredd: 15,8 m
 • Djupgående: 5,4 m
 • Fart: 12 knop
 • Hytter: 28 enkelhytter

SLU:s forskningsfartyg blir fullt utrustat för fiskeri- och oceanografi-undersökningar

 • Moderna trålar och trålbord med sensorer för att utföra fiske på botten och i den fria vattenmassan.
 • Extremt tystgående och maskinellt avskärmade elmotorer, för att inte skrämma fisk som ska undersökas, eller påverka bullerkänsliga mätinstrument och ekolod.
 • Utrustning med vinschar, sonder och instrument för att plankton och fisklarvsundersökningar, sedimentprovtagningar och hydrografi.
 • Två sänkkölar med ett flertal avancerade ekolod och sonarer, som kan lokalisera bland annat fisk och plankton.
 • Strömmätare (ADCP) som kontinuerligt mäter strömstyrka och riktning från ytan till botten, vattenintag med en "Ferrybox" som kontinuerligt mäter vattenparametrar som t.ex. temperatur och salthalt. Avancerad väderstation för kontinuerlig lagring av omvärldsdata.
 • Specialdesignade laboratorier för fiskhantering, vattenanalyser och datahantering.
 • Fartyget är förberett för att använda ytterligare utrustning som t.ex. ROV (fjärrstyrda undervattensfarkoster) och flyttbara containrar med speciallaboratorier.
Sidansvarig: johan.thorburn@slu.se