Fakta om fartyget

Senast ändrad: 08 maj 2019
sidothruster.jpg

Svea är Sveriges nya oceangående forskningsfartyg och är särskilt anpassat för forskning och miljöövervakning av Östersjön och Västerhavet. Svea byggs 2017-2019 på Armonvarvet i Vigo, Spanien och är designat av Skipsteknisk AS. Fartygets kärnverksamhet är ekosystemundersökningar med fokus på regelbunden övervakning av fiskbestånd och vattenkvalitet av SLU och SMHI.

Dessutom används fartyget för

 • forskning om klimatförändringar
 • kartläggning och övervakning av marin biodiversitet
 • forskning om övergödning
 • mätningar av koldioxid och den försurning av haven som koldioxiden orsakar
 • mätning av syre och utbredningen av syrefria och syrefattiga bottnar.

Klass

DNV +1A1, E0, ICE-1B, DYNPOS-AUTS, SPS, TMON, BWM-T, COMFC(2)V(2), CLEAN, NAUT-AW

Huvudsakliga mått

 • Längd över allt: 69,50 meter
 • Längd mellan perpendiklar: 64,20 meter (fartygets längd vid vattenlinjen)
 • Största bredd: 15,80 meter
 • Djup till nedre däck: 5,90 meter
 • Djup till huvuddäck: 8,60 meter
 • Djup från vattenlinjen: 5,40 m
 • Bruttodräktighet: 3 125 GT

Fart

 • Ekonomifart: 11 knop
 • Maxfart: 13,5 knop

Inkvartering

Totalt finns plats för 28 besättningsmän och expeditionsdeltagare i enkelhytter ombord.

Huvudsakligt framdrivningssystem

Dieselelektriskt framdrivningssystem

 • Två seriekopplade, elektriska växelströmsmotorer med en effekt på 1 000 kW vardera och ett varvtal på 0-145 rpm. Motorerna är vändbara.
 • En propeller med fast stigning, 3 600 millimeter.

Framdrivningsmotorer

Framdrivningsmotorer, levererade av Caterpillar

 • 2 x 1 350 bkW/1 600 rpm, dieselgeneratorer, modell 3512C
 • 1 x 783 bkW/1 600 rpm, dieselgeneratorer, modell 3508C
 • Alternatorer, 690 V/ variabel frekvens

Sidopropellrar och azimuthpropeller

Manövreringspropellrar, levererade av Brunvoll AS

 • En tunnelthruster i stäven, 600 kW, FU74LTA2000
 • En infällbar, 360° roterbar, azimuthpropeller i stäven, 860 kW, AR63LNA1650
 • En tunnelthruster i aktern, 600 kW, FU63LTA1550

Vinschar, kranar, handhavandeutrustning

Elektriska vinschar, levererade av Ibercisa

Oceanografi:

 • Rörelsekompenserade vinschar med stålarmerad kabel för optisk fiber och två strömledare, ø11.5 mm
  - CTD-vinsch, 1 500 meter, SWL (Safe Working Load) 15 kN
  - mångfunktionsvinsch, 3 000 m, SWL 30kN
  - vinsch för släpad farkost med fiskekolod (förlig ROTV), 300 m, SWL 30 kN.
 • Hydrografivinsch, 1 500 m - ø6 mm rostfri vajer, SWL 15 kN
 • Mångfunktionsvinsch, 1 500 m, ø16 mm syntetlina, SWL 120 kN
 • Flyttbar däcksvinsch. Kapacitet att spela upp 300 m, ø30 mm syntetlina, SWL 30 kN. 

Fiske:

 • 2 x trålvinschar, 2 500 m, ø26 mm, SWL 290 kN
 • 2 x tråltrumma, 2x10,4 m3, SWL 170 kN
 • Vinsch, 100 m, ø20 mm, SWL 10 kN
 • Vinsch för trålsonar, 3 500 m, ø11 mm, SWL 15 kN
 • 2 x vinschar för trålbord, 600 m, ø28 mm, SWL 25 kN

Däckskranar och ramar, levererade av Triplex:

 • 6.0 t/ 12 m vikarmskran med nätrullare, trålgalge på styrbord sida
 • 2.0 t/ 13.5 m vikarmskran, trålgalge på babord sida
 • 2.0 t/ 12 m vikarmskran, på fördäcket
 • A-ram 8 t SWL i aktern
 • Teleskopkran 1.5 t SWL, på styrbord sida
 • CTD-dävert 1.5 t SWL, i CTD-hangaren

Trålar

Fartyget är fullt utrustat för bottentrålfiske och flyttrålfiske med:

 • GOV-trål (grand ouverture vertical)
 • TV-3-trål
 • pelagisk Fotö-trål

Laboratorier

 • Fisklaboratorium
  sortering och analys av fisk
 • MIK-/instrumentlaboratorium
  instrumenthantering samt analys av fisklarver och plankton
 • Flexlaboratorium
  hantering av instrumentplattformar och sedimentprover
 • Våtlaboratorium
  provtagning av plankton, vatten och sediment
 • CTD-laboratorium (hangar)
  här sköts vattenhantering med CTD-rosett
 • Kemilaboratorium
  för analys samt hantering av data från vattenprover
 • Närsaltslaboratorium
  för analys av näringsämnen
 • Isotoplaboratorium
  hantering av prover med hjälp av radioaktiva substanser

Vetenskaplig utrustning

Akustiska undervattensinstrument, levererade av Kongsberg Simrad

ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) från Teledyne Marine

ADCP mäter strömmar med hjälp av ljudvågor.

Släpade fjärrstyrda undervattensfarkoster (ROTV) från MacArtney

 • Modellen Triaxus används för CTD-profiler och är konstruerad för att undulera, röra sig i djupled, mellan 1 och 350 meter.
 • Modellen Focus 2 används för ekolod och kan hållas vid ett bestämt djup under gång.

Övrig vetenskaplig utrustning

 • Specialdesignad CTD-rosett med sensorer för bland annat syre och fluorescens samt vattenhämtare för vattenprovtagning
 • Arbetsbåt för 8 personer, Alukin C 750
 • Släpad videokamera för att räkna bohålor för havskräfta, bottendjur och habitat
 • Moving vessel profiler - system för automatiska CTD- och fluorescensprofiler under gång
 • Ferrybox - system för automatiska vattenprovtagningar samt kontinuerliga mätningar av parametrar i vatten på omkring fyra meters djup
 • Väderstation från Vaisala med sensorer för meteorologi, strålning, ytvattentemperatur och havets färg
 • Fartyget är förberett för att använda en ROV (remotely operated underwater vehicle) som kan arbeta ned till 3 000 meters djup. ROV:en tas ombord som containermodul. Göteborgs universitets Lovéncenters ROV.

Utrustning på bryggan

 • Integrerat bryggsystem, Furuno
 • Dynamisk positionering (DP I), Kongsberg Maritime
 • AIS (automatiskt identifieringssystem), Kongsberg Maritime
 • Maskinövervakningssystem, Siemens
 • ICAS, Siemens

Säkerhetsutrustning

 • En man överbord-båt (MOB), på babords sida med dävert
 • Livflotte med kapacitet på 3x16 personer på varje sida

Stabiliseringssystem

Fartyget är utrustat med ett passivt kontrollerat, u-format stabiliseringssystem med tankar.

Tankvolymer

 • Bunkerkapacitet diesel: 241 m³
 • Dricksvatten: 149 m³

Miljö och buller

För att undvika störningar på fisk och andra organismer i havet samt minimera störningar på de känsliga ekoloden är Svea byggd för att minimera störningar av utstrålat buller från fartyget i enlighet med rekommendationer från Internationella havsforskningsrådet (ICES 209).

Fartyget är så miljövänligt som möjligt med den teknik som är kommersiellt tillgänglig i dag, bland annat genom att

 • fartygets dieselgeneratorer drivs med förnybar HVO-diesel
 • arbetsbåten har en dieseldriven utombordare, dels för att bensin är brandfarligt och dels för att möjliggöra användning av HVO-diesel
 • ett storskaligt partikelfilter och urea minimerar utsläpp av partiklar och kväveoxider
 • skrovet är målat i en silikonbaserad bottenfärg som minimerar bottenpåväxt utan giftig färg
 • svartvatten och gråvatten renas i ett reningsverk ombord, varefter det lagras i en avloppstank. Dit går också vatten från laboratorier. Vattnet i avloppstanken är så rent att det enligt reglerna får tömmas var som helst. Sveas avloppsvatten töms dock i Lysekils kommunala avloppssystem när hon ligger i hamn
 • ballastvattnet renas så att mikroorganismer dödas när ballasttankarna töms 
 • en värmeväxlare tar kyla från havet
 • fartyget kopplas in på fjärrvärmenätet och elnätet i hemmahamnen Lysekil
 • det hållbara träslaget elondo används på arbetsdäck
 • förbud mot användning av specifika kemikalier och ämnen
 • textilier är miljömärkta.

Vid upphandlingen ställdes som krav att varvet skulle vara miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Anropssignal och MMSI

 • Anropssignal: SEYB
 • MMSI: 265009000
 • IMO: 9829332
 • Arbetsbåten har MMSI 265813630

Alla fartyg tilldelas en anropssignal som ska användas vid all tal­kommunikation över radio.

MMSI står för Maritime Mobile Service Identifier och är ett nummer som identifierar fartyget vid kommunikation.

Begreppen förklaras utförligare på Post- och telestyrelsens webbplats.

IMO-numret är ett unikt ID-nummer som tilldelas havsgående fartyg över 100 GT med ett antal undantag. Numret behålls under fartygets hela livstid och det återanvänds aldrig.

Sidansvarig: johan.thorburn@slu.se