Fartygsenheten

Senast ändrad: 12 november 2018
SLU_forskningsfartyg_3.jpg

SLU har fått i uppdrag av regeringen att ansvara för byggnationen av ett nytt undersöknings- och forskningsfartyg. SLU kommer att äga fartyget och en central fartygsenhet har skapats på SLU för detta. Fartygsenheten kommer att hantera ägarfrågor, beläggningsplanering och samordning mellan myndigheter och andra organisationer som vill nyttja fartyget. Regeringen har beslutat att Sjöfartsverket ska ansvara för drift och underhåll av fartyget på uppdrag av fartygsenheten.


Kontaktinformation

Lasse Thorell, chef för fartygsenheten, SLU, 070-557 15 07, lasse.thorell@slu.se

Sidansvarig: johan.thorburn@slu.se