Expeditioner

Senast ändrad: 03 december 2018

Varje år genomför institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) fem internationellt koordinerade trålundersökningar i Östersjön, Bottenhavet, Kattegatt och Skagerrak. Barbara Bland är expeditionsledare för IBTS, International Bottom Trawl Survey, som går i Västerhavet.

Sidansvarig: johan.thorburn@slu.se