Älvkarleby fiskeriförsöksstations forskningsfaciliteter

Senast ändrad: 03 april 2020
Strömakvariet i Älvkarleby är unikt som det största i Europa. Här kan man studera fisk i strömmande vatten under kontrollerade former vilket gör att strömakvariet lämpar sig väl för till exempel studier av lekande lax och öring.

På Fiskeriförsöksstationen finns stora möjligheter till forskning och försök. Här pågår forskning i SLU:s regi men vi välkomnar gästforskare från andra institutioner och företag. Delar av Dalälven, en bäck med reglerbart flöde och ett strömakvarium som passar utmärkt för beteendestudier är några av stationens forskningsfaciliteter.

De avancerade anläggningar vid Fiskeriförsöksstationen är en unik, nationell resurs. Här finns till exempel:

  • ständig tillgång till fisk
  • en stor mängd vanliga tråg
  • akvarier 
  • kläckerier
  • strömakvariet
  • kompetent personalen med stor erfarenhet av fiskodling, fisk och forskare

Faciliteter

Dalälven: Älvkarleby - Östersjön

Fiskeriförsöksstationen har tillgång till nedre delen av Dalälven, från Älvkarleby till havet.

Fältstationen vid Hyttön

Vi har två naturdammar, en större på 15 ha och en mindre på 5 ha. Dammarna används till såväl forskning som produktion av 1-somrig lax och öring.

Kungsådran - Dalälven

Kungsådran är en restaurerad älvsträcka som i sin övre del har en fångstmina som fångar all uppvandrande fisk. Detta ger möjlighet att på ett effektivt sätt fånga in återvandrande fisk i storskaliga försök. Här kan man också elfiska och göra andra typer av provtagning.

Försöksälven

Vi har tillgång till en invallad del av Dalälven med in- och utlopp kan kontrolleras. Försöksälven är lämplig för storskaliga försök.

Experimentbäcken

Experimentbäcken är en konstgjord bäck med ställbart vattenflöde (0-150 l/s) och ett kontrollerat in- och utlopp.

Strömakvariet

I det unika strömakvariet, som är det största i Europa, kan man under full kontroll studera fisk i strömmande vatten. Med en vattenkapacitet på 35 000 liter, tre olika vattenkvaliteter och ställbar strömhastighet lämpar sig detta strömakvarium för till exempel studier av lekande lax och öring.

Bäckrummet

I bäckrummet finns tråg som kan byggas ut till en sammanhängande "bäck", eller till sektioner med rinnande vatten.

Forskningsservice

Kontaktinformation

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22

Sidansvarig: elsie-marie.jansson@slu.se