Dammar, tråg och akvarier

Senast ändrad: 14 oktober 2022
Försöksdammar. Foto.

Institutionen för akvatiska resurser vid Sötvattenslaboratoriet på Drottningholm förfogar över både dammar, tråg och akvarier där du kan genomföra dina undersökningar. Vill du göra experimentella studier av fisk eller andra vattenlevande organismer tillsammans med oss? Vi har infrastrukturen som möjliggör forskning i akvatiska miljöer.

Studera akvatiska organismer i dammar

Vattnet i de åtta dammarna kommer från Mälaren och vattennivån kan regleras. Här har forskare till exempel studerat fiskbeteende, klimatförändringarnas effekter och gjort experiment för att utveckla framtidens miljöanalys. En av dammarna är 22 x 22 meter och sju dammar 22 x 6 meter. 

Studera akvatiska organismer i utomhustråg  

Vid Drottningholm finns också 20 stycken utomhustråg. Just nu pågår spännande försök i trågen där vi undersöker hur vi med DNA-analyser av vattenprov kan avslöja förekomster av gädda. Och en av våra doktorander har nyligen studerat klimatförändringarnas och brunifieringens effekter på plankton.

Studera akvatiska organismer i akvarier

Lokalerna vid Drottningholm rymmer dessutom ett 20-tal glasakvarier i direkt anslutning till provtagningsutrymmen. Vattentemperatur och belysning i akvarierna kan regleras.

Faciliteter i Älvkarleby

Dammar och tråg för olika typer av experimentella studier finns också till förfogande vid Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby.


Kontaktinformation

Sara Bergek, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
sara.bergek@slu.se, 010-478 41 14