Biologiskt arkiv

Senast ändrad: 04 december 2020
Kung Carl XVI Gustaf samtalar med personal på SLU. Foto.

Vid vårt sötvattenslaboratorium på Drottningholm finns ett biologiskt arkiv som ständigt fylls på. Varje år samlar vi in nya vävnadsprover från fisk som används för att analysera ålder och tillväxt men vi gör också släktskapsanalyser samt kemiska analyser. Vävnaderna kan hjälpa till att svara på frågor om fiskbestånd i sjöar och vattendrag och hur de förändras över tid.

I arkivet förvaras mer än en miljon prover, där de äldsta kommer från 1900-talets början. Varje nytt individprov dataläggs och hanteras enligt våra rutiner för kvalitetssäkring. Därefter placeras proverna i ett brandsäkert arkiv och kan sedan användas i olika projekt - både på institutionen för akvatiska resurser och av andra utomstående utförare.


Kontaktinformation

Birgitta Ekstrand Söör, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
birgitta.ekstrand-soor@slu.se, 010-478 42 47

Magnus Dahlberg, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
magnus.dahlberg@slu.se, 010-478 42 22