Biotestsjön

Senast ändrad: 02 mars 2023
Foto över Biotestsjön från luften. Foto.

Biotestsjön är en cirka 90 hektar stor invallad vattenreservoar som är mottagare av uppvärmt kylvatten från Forsmarks kärnkraftverk. Detta skapar en unik miljö som är ca 8 grader varmare än omliggande hav men i övrigt naturlig. Biotestsjön kan därmed liknas vid en tidsmaskin till framtida hav och en spännande miljö för forskning om vad som händer när vattentemperaturen stiger.

Biotestsjön färdigställdes 1977 och kylvattnen började strömma igenom Biotestsjön under våren 1980 då driften i reaktor 1 påbörjades. Två år senare, 1982, startade produktionen vid reaktor 2 och kylvattenutsläppet till anläggningen blev maximalt, med 90 000 liter per sekund. Idag (2020) omfattar kylvattenutsläppet till drygt 100 000 liter per sekund och vattentemperaturen i Biotestsjön är ungefär 8°C varmare än omgivande kustområden.

Fram till våren 2004 var utsläppspunkten av Biotestsjön utrustad med ett galler, med syfte att hindra fiskar att röra sig mellan Biotestsjön och omgivande kustområden. Under 2004 avlägsnades gallret och sedan dess kan fiskar röra sig fritt mellan områdena.

Biologiska undersökningar och klimatforskning

För att undersöka effekterna på havsmiljön av bortledning och utsläpp av kylvatten till Biotestsjön och Bottenhavet genomförs kontroller i ett biologiskt recipientkontrollprogram. Undersökningarna utförs av SLU Aqua Kustlaboratoriet och utgörs av studier av fisk, mjuk- och hårdbottenfauna samt sjöfågel.

Programmet omfattar studier i Biotestsjön, Forsmarks skärgård och i ett referensområde på nordvästra Åland, Finbofjärden. De undersökningar som genomförs i Biotestsjön är bland annat provfisken med nät och ryssjor, bottenfaunaprovtagningar och inventeringar av kustfåglar. Resultaten från undersökningarna sammanställs i årliga rapporter och i fördjupade rapporter ungefär vart femte år.

I Biotestsjön utför SLU Aqua bl. a. forskning om fiskars tillväxt i varmare vatten. 

Fakta:

Rapportering
Resultaten från de biologiska undersökningarna rapporteras årligen. Vart femte år genomförs en mer omfattande och fördjupad utvärdering av resultaten från kontrollprogrammen och sammanfattas i en så kallad femårsrapport.

Publikationer

Adill, Anders and Åkerlund, Carolina (2020).
Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk, årsrapport för 2019. Aqua reports 2020:07.

Adill, A., Bryhn, A., Karlsson, E. (2018). Biologisk recipientkontroll vid
Forsmarks kärnkraftverk, Sammanfattande resultat av undersökningar fram till år 2017.  Aqua reports 2018:14.


Kontaktinformation

Anders Adill, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
anders.adill@slu.se, 010-478 41 10