Elfiskebåten Elritsan

Senast ändrad: 17 augusti 2020
Elfiskebåten Elritsan på sin jungfrufärd i Mälaren. Foto.

SLU Aquas elfiskebåt Elritsan används vid miljöövervakning av fisk i större vattendrag och i sjöar där nätfiske och traditionellt elfiske inte är genomförbart. Med denna provfiskemetod breddar vi våra möjligheter att forska på fisk och fiske, samtidigt som vi kan undersöka fisk på ett skonsamt sätt. Elritsan finns stationerad på Sötvattenslaboratoriet i Drottningholm.

Skonsam övervakningsmetod

Båtelfiske är en skonsam provfiskemetod. Elektrisk ström attraherar och bedövar fisken som fångas upp med håv. Efter artbestämning, mätning och en stunds återhämtning släpps fisken tillbaka till vattnet. 

Elritsan finns stationerad på Sötvattenslaboratoriet i Drottningholm. Förfrågningar om båten ställs till Helena Strömberg eller Magnus Dahlberg.

Kurser i provfiske

Ska du elfiska eller provfiska med nät? Då ska du ha kunskap om hur man gör. Vi erbjuder kurser i provfiske och försöksdjursvetenskap.

SLU Aqua erbjuder kurser i provfiske och försöksdjursvetenskap

Elfiskebåten Elritsan sjösätts. Foto.
Elfiskebåten Elritsan sjösätts i Mälaren intill Sötvattenslaboratoriet vid Drottningholm. Båten kan användas vid undersökningar av fisk i större vattendrag och i sjöar. Foto: Sofia Bureborn, SLU.
Elfiskebåten Elritsan på Mälaren. Foto.
Vår elfiskebåt Elritsan används vid miljöövervakning i vatten där nätfiske och traditionellt elfiske inte är genomförbart. Foto: Sofia Bureborn, SLU.
Två personer som elfiskar på Elritsan, SLU Aquas elfiskebåt. Foto.
Elfiske är en skonsam undersökningsmetod. Elektrisk ström attraherar och bedövar fisken som fångas upp med en håv. Vid elfiske måste du ha erforderlig utbildning och djurförsöksetiskt tillstånd.
Två personer fångar fisk med håv. Foto.
Vid elfiske fångas fisken med håv och artbestäms, mäts och släpps tillbaka till vattnet. Foto: Sofia Bureborn, SLU.

Kontaktinformation

Helena Strömberg, enhetschef
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
helena.stromberg@slu.se, 010-478 42 81

Magnus Dahlberg, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
magnus.dahlberg@slu.se, 010-478 42 22