Bäckrummet

Senast ändrad: 27 oktober 2022

Bäckrummet lämpar sig för studier av yngel och mindre fiskarter. Här finns tråg som kan användas antigen separat eller kopplas ihop till en "bäck", den blir då ungefär 40 meter lång.

Tre vattenkvaliteter kan användas i bäckrummet, var för sig eller blandat efter önskemål:

  • ofiltrerat älvvatten
  • filtrerat älvvatten 
  • grundvatten

Ljuset i bäckrummet kan kopplas till ett astronomiskt ur, vilket ger en önskad ljusregim.


Kontaktinformation

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22