Strömakvariet

Senast ändrad: 27 oktober 2022
Fiskar och bubblor i strömakvariet Älvkarleby. Foto.

i strömakvariet i Älvkarleby kan man studera fisk i strömmande vatten under kontrollerade former. Detta gör att strömakvariet lämpar sig väl för till exempel studier av lekande lax och öring.

Strömakvariet rymmer 35 000 liter vatten. I kortändorna finns strömbildare som sätter fart på vattnet, och strömhastigheten kan regleras steglöst mellan 0 och 1,2 m/s.

Tre vattenkvaliteter kan användas, var för sig eller blandat efter önskemål:

  • ofiltrerat älvvatten
  • filtrerat älvvatten 
  • grundvatten

Ljuset kan kopplas till ett astronomiskt ur, vilket ger en önskad ljusregim. Det finns stora möjligheter att anpassa akvariet efter önskad biotop.


Kontaktinformation

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22