Forskningsservice

Senast ändrad: 16 oktober 2020
Strömakvariet i älvkarleby ger möjlighet för forskning.

En viktig del av verksamheten på fiskeriförsöksstationen är att ta emot gästforskare. SLU:s egna forskare nyttjar möjligheterna att göra olika experiment, men försöksstationen står även öppen för andra institutioner och företag.

Vi sköter fisk - och forskare

De avancerade anläggningar som finns här är en unik, nationell resurs. Här finns:

  • ständig tillgång till fisk
  • en stor mängd vanliga tråg
  • akvarier 
  • kläckerier
  • strömakvariet

I strömakvariet kan man under full kontroll kan studera fisk i strömmande vatten.

Dessutom finns:

  • en naturlik experimentbäck
  • naturdammar
  • ett invallat forskningsområde i Dalälven

Den kompetenta personalen är ej att förglömma, de har stor erfarenhet av fiskodling, fisk och forskare.


Kontaktinformation

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22

Sidansvarig: pontus.mattsson@slu.se