Kontaktuppgifter - SLU Aqua

Senast ändrad: 05 juli 2018
Bojar600.jpg

Här finns en personallista och kontaktuppgifter till ledningspersoner och viktiga funktioner vid institutionen.

Personalista

Personal på institutionen för akvatiska resurser

Ledning och viktiga funktioner

Prefekt

Noél Holmgren, 010-478 40 93

Ställföreträdande prefekt

Joakim Hjelm, 010-478 40 64

Studierektor för forskarutbildning

Erik Petersson, 010-478 42 39

Studierektor för grund- och uppdragsutbildning

Andreas Bryhn, 010-478 41 52

Administrativ chef

Britt-Louise Gothnier, 010-478 42 74

Avdelningschefer

Johanna Mattila, Kustlaboratoriet, 010-478 41 42
Joakim Hjelm, Havsfiskelaboratoriet, 010-478 40 64
Sara Bergek,  ötvattenslaboratoriet, 010-478 41 14
Ann-Britt Florin, Fiskeriförsöksstationen, 010-478 41 22

Kommunikatör och presskontakt

Sofia Bureborn, 010-478 42 15

Miljöarbete

Miljösamordnare

Frida Sundqvist, 010-478 41 49

Miljörepresentanter från avdelningarna

Anne Johansson, Havsfiskelaboratoriet, 010-478 40 26
Maja Reizenstein, Sötvattenslaboratoriet, 010-478 42 40
Erik Karlsson, Kustlaboratoriet, 010-478 41 54

Arbetsmiljö

Britt-Louise Gothnier, administrativ chef, 010-478 42 74
Susanne Tärnlund, Kustlaboratoriet, 010-478 41 51
Carina Jernberg, Havsfiskelaboratoriet, 010-478 40 25
Jennie Strömquist, Sötvattenslaboratoriet, 010-478 42 21

Skyddsombud

Här finner du en lista på alla skyddsombud (pdf)

Fackliga arbetsplatsombud

Här finner du en lista på alla fackliga ombud (pdf)


Kontaktinformation

Noél Holmgren, prefekt
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
noel.holmgren@slu.se, 010-478 40 93

Johanna Mattila, avdelningschef/forskningsledare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
johanna.mattila@slu.se, 010-478 41 42

Joakim Hjelm, avdelningschef, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
joakim.hjelm@slu.se, 010-478 40 64, 070-369 30 04

Erik Petersson, professor, studierektor forskarutbildningen
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
erik.h.petersson@slu.se, 010-478 42 39

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se