Kontaktuppgifter - akvatiska resurser

Senast ändrad: 12 maj 2020
Bojar

Här finns en personallista och kontaktuppgifter till ledningspersoner och viktiga funktioner vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Personalista

Personal på institutionen för akvatiska resurser

Ledning och viktiga funktioner

Prefekt

Noél Holmgren, 010-478 40 93

Ställföreträdande prefekt

Joakim Hjelm, 010-478 40 64

Avdelningschefer

Ann-Britt Florin, Kustlaboratoriet och fiskeriförsöksstationen, 010-478 41 22
Joakim Hjelm, Havsfiskelaboratoriet, 010-478 40 64
Sara Bergek,  Sötvattenslaboratoriet, 010-478 41 14

Studierektor för forskarutbildning

Erik Petersson, 010-478 42 39

Studierektor för grund- och uppdragsutbildning

Andreas Bryhn, 010-478 41 52

Samverkanslektor

Örjan Östman, 010-478 41 53

Koordinatorer för miljöanalysprogrammet Kust och hav

Lena Bergström, 010-478 41 16
Malin Werner, bitr. koordinator, 010 - 478 40 57

Biträdande koordinator för miljöanalysprogrammet Sjöar och vattendrag

Erik Petersson, 010-478 42 39

Koordinator Baltic Sea Science Center på Skansen och SLU Vattenforum

Jens Olsson, 010-478 41 44

Kommunikatör och presskontakt

Sofia Bureborn, 010-478 42 15

Administrativ chef

Per-Olof Larsson, 010-478 42 57

Miljösamordnare

Frida Sundqvist, 010-478 41 49

 


Kontaktinformation

Noél Holmgren, prefekt
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
noel.holmgren@slu.se, 010-478 40 93

Joakim Hjelm, avdelningschef, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
joakim.hjelm@slu.se, 010-478 40 64, 070-369 30 04

Sofia Bureborn, kommunikatör
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
sofia.bureborn@slu.se, 010-478 42 15

Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se