Akvarier och dammar vid Drottningholm

Senast ändrad: 25 juni 2019

Forskningsverksamheten vid Sötvattenslaboratoriet förfogar över stora utrymmen och möjligheter till experimentella försök. I direkt anslutning finns bl a 7 dammar om vardera ca 20x10 m samt 20 stora tråg. Inomhus finns en lokal med ett stort antal akvarier och tråg, utrymmen för provtagning och 5 st termokonstantrum. I denna lokal finns alla möjligheter att manipulera med olika förhållanden som t ex vattentemperatur och belysning.

Dessa resurser kan hyras efter överenskommelse.


Kontaktinformation

Sara Bergek, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
sara.bergek@slu.se, 010- 478 41 14

Sidansvarig: anders.i.Jonsson@slu.se