Sötvattenslaboratoriets bibliotek

Senast ändrad: 01 december 2016
biblioteket300.jpg

I Sötvattenslaboratoriets bibliotek finns litteratur och andra media inom ämnesområdena ekologi, fiskeribiologi, fiskevård, genetik, limnologi, miljövård och naturvetenskap. Bibliotekets bokbestånd uppgår till drygt 2 500 titlar.

Biblioteket är öppet: mån-fre, 8.30 - 16.00
Allmänheten har tillgång till biblioteket efter överenskommelse med bibliotekarien.
Kopior förmedlas vid förfrågan. 


Kontaktinformation

Eva Sers, bibliotekarie
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
eva.sers@slu.se, 010-478 42 43

Sidansvarig: anders.i.jonsson@slu.se