Miljöanalys med fokus på fisk i kust, hav, sjöar och vattendrag

Senast ändrad: 27 juli 2016

Analysverksamheten vid institutionen för akvatiska resurser utgör grunden i vårt arbete med ekosystembaserad rådgivning för förvaltning av Sveriges akvatiska resurser.

Genom beståndsanalys, integrerad ekosystemanalys, utveckling av indikatorer och födovävsmodeller samt specifika påverkansstudier, erhåller vi kunskap om fiskens roll i ekosystemet. Vi undersöker också hur människa och miljö påverkar fisksamhällen i hav, sjöar och vattendrag. Experter vid våra laboratorier utför åldersbestämning och genetiska analyser av fisk och skaldjur.

Arbetet sker inom Internationella Havsforskningsrådet (ICES), i Helsingforskommissionen (Helcom), i EU-kommissionens expertgrupper inom den Vetenskapliga, tekniska, ekonomiska kommittén för fiske (STECF), i Europeiska kommissionen för europeiskt inlandsfiske och vattenbruk (EIFAAC) och i samverkan i internationella och nationella forskningsprogram.

Våra program inom fortlöpande miljöanalys på SLU

Koordinatorer fortlöpande miljöanalys

Stina Drakare, koordinator och Erik Petersson, biträdande koordinator. Foto: Viktor Wrange

Kontakta oss gärna

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete?

Stina Drakare, koordinator (t.v. i bild)
stina.drakare@slu.se, 018-67 31 02
Inst. för vatten och miljö

Erik Petersson, bitr. koordinator (t.h. i bild)
erik.h.petersson@slu.se, 010-478 42 39
Inst för akvatiska resurser

Lena Bergström (till vänster i bild) och Christina Halling (till höger i bild). Foto.

Kontakta oss gärna!

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete? Ta kontakt!

Lena Bergström, koordinator (t.v. i bild)
lena.bergstrom@slu.se, 010-478 41 16
Institutionen för akvatiska resurser, Öregrund.

Christina Halling, biträdande koordinator (t.h. i bild)
christina.halling@slu.se, 018-67 12 10
SLU Artdatabanken

Läs mer om olika delar av Aquas miljöövervakning


Kontaktinformation

Erik Petersson, professor, studierektor forskarutbildningen
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
erik.h.petersson@slu.se, 010-478 42 39

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44

Håkan Wennhage, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
hakan.wennhage@slu.se, 010-478 40 51, 076-133 44 55      

Kerstin Holmgren, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
kerstin.holmgren@slu.se, 010-478 42 29