Dykning - inventering av fisk, kräftor, makroalger och bottenfauna

Senast ändrad: 08 maj 2020
Dykare kliver i vattnet från en brygga. en anna dykare väntar i vattnet. Foto.

SLU Aqua använder sig av dykare för miljöanalysarbeten, metodutveckling, artinventering eller inom olika forskningsprojekt.

Transektdykning används för att beskriva miljöförändringar av fastsittande artsamhällen (till exempel alger). Denna metod kan också användas för att räkna bohålor, eller inventera främmande arter.

UV-filmning används för att dokumentera händelser vid dykningen, till exempel artutbredning, eller hur olika fångstredskap fungerar i praktiken.

Våra dykare och dykarledare har bred kompetens av artbestämning och dykmetodik i alla typer av vatten.

Aktuella projekt: SLU Aqua har ett större dykprojekt inom recipientkontrollprogrammet Ringhals som årligen utförs vid kustlaboratoriet Väröbacka. 2020 gäller detta transektinventering av fastsittande alger och fauna (musslor/ostron) och kontroll av främmande arter vid 5 lokaler utanför Ringhals.
Kommande projekt: Diskussioner förs med olika institutioner att eventuellt använda dykare för bl.a. plattinventering av påväxtalger, kontroll av musselutbredning i Mälaren och alginventering utmed Östersjö- & västkusten. Dessutom finns planer på att införa dykningar i samband med provtagningen av hårdbottenfauna i Forsmark. Dessa genomförs med idag med snorkling.

Fakta:

SLU kvalitetssäkrar sina dykningar genom skriftliga dykplaner och riskbedömningar för varje genomfört projekt.


Kontaktinformation

Patrik Bohman, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
patrik.bohman@slu.se, 010-478 42 17

Sidansvarig: anna.lingman@slu.se