Dykning - inventering av fisk, kräftor, makroalger och bottenfauna

Senast ändrad: 02 juni 2016
P6120835_240.jpg

Dykning används som metod vid miljöanalysarbeten, metodutveckling eller inom olika forskningsprojekt.

Transektdykning används för att beskriva miljöförändringar av fastsittande artsamhällen (till exempel alger). Denna metod kan också användas för att räkna bohålor.

UV-filmning används för att dokumentera händelser vid dykningen, till exempel artutbredning, eller hur olika fångstredskap fungerar i praktiken.

Våra dykare och dykarledare har bred kompetens av artbestämning och dykmetodik i alla typer av vatten.


Kontaktinformation

Patrik Bohman, forskningsassistent
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
patrik.bohman@slu.se, 010-478 42 17

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se