Provfiske i Norra Östersjöns vattendistrikt

Senast ändrad: 29 mars 2021

Sjöarna delas in i Kalkade (pågående kalkning), Referenser (okalkade sjöar), Avslutad kalkning (tidigare kalkade sjöar) och Överkalkning (kalkas medvetet med en hög kalkdos). De kalkade sjöarna och några av referenserna ingår i ett nationellt program för uppföljning av de långsiktiga effekterna av kalkning (IKEU). I programmet ingår också sjöar där kalkning avslutats och överkalkningssjöarna.

Referenserna är okalkade och ska vara opåverkade av utsläpp eller intensiv markanvändning. Syftet med programmet är att följa variationer i fiskbestånden mellan år i ett för Sverige representativt urval av sjöar. Detta för att kunna upptäcka eventuella förändringar i miljön som främst orsakas av mänsklig aktivitet.

Nedan hittar du pdf-filer med resultat ifrån respektive sjö. Några sjöar kan ha provfiskats efter den senaste utvärderingen. Senaste data finns i "Provfiske i sjöar - databas". Information om när sjöarna provfiskats och när nästa provfiske planeras finns i Excelfilen.Björken   Bornsjön   Dagarn   Lien   Långsjön   Siggeforasjön   
Skärgölen   Stensjön   Stora Envättern   Trehörningen   Tärnan   
Västra Skälsjön   Årsjön   Älgsjön   Övre Skärsjön


Kontaktinformation