Provfiske i Västerhavets vattendistrikt

Senast ändrad: 29 mars 2021

Sjöarna delas in i Kalkade (pågående kalkning), Referenser (okalkade sjöar), Avslutad kalkning (tidigare kalkade sjöar) och Överkalkning (kalkas medvetet med en hög kalkdos). De kalkade sjöarna och några av referenserna ingår i ett nationellt program för uppföljning av de långsiktiga effekterna av kalkning (IKEU). I programmet ingår också sjöar där kalkning avslutats och överkalkningssjöarna.

Referenserna är okalkade och ska vara opåverkade av utsläpp eller intensiv markanvändning. Syftet med programmet är att följa variationer i fiskbestånden mellan år i ett för Sverige representativt urval av sjöar. Detta för att kunna upptäcka eventuella förändringar i miljön som främst orsakas av mänsklig aktivitet.

Nedan hittar du pdf-filer med resultat ifrån respektive sjö. Några sjöar kan ha provfiskats efter den senaste utvärderingen. Senaste data finns i "Provfiske i sjöar - databas". Information om när sjöarna provfiskats och när nästa provfiske planeras finns i Excelfilen.Bysjön    Ejgdesjön    Fräcksjön    Gipsjön    Granvattnet   
Gyltigesjön   Gärsjön    Hagasjön    Hagsjön    Harasjön   
Härbillingen   Härsvatten    Motjärn    Nässjön   
Rotehogstjärnen    Skifsen    Skärsjön   Stengårdshultasjön   
Stora Härsjön    Stora Silevatten   Stora Skärsjön   
Stora Vrångstjärnet   Ulvsjön   Västra Solsjön   Älgarydssjön   
Öre sjö   Örvattnet


Kontaktinformation