Märkt ål

Senast ändrad: 04 oktober 2023
Ålar med gula Carlinmärken under ryggfenan. Foto.

SLU undersöker ålarnas vandringsmönster och återfångstfrekvens utmed våra kuster och i vissa insjöar. Märkningsundersökningarna bekostas till stor del med medel från EU:s datainsamlingsprogram.

Rapportera in märkt ål per mejl

Mejla projektledare Niklas Sjöberg

Ring in rapport om märkt ål

010-478 42 44

Rapportera in märkt ål via formulär

Rapportera in märkt ål här!

Vi som jobbar med ål på institutionen för akvatiska resurser

Willem Dekker, Niklas Sjöberg, Jennie Strömquist, Josefin Sundin

Stort tack för hjälpen!


Kontaktinformation

Niklas Sjöberg, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
niklas.sjoberg@slu.se, 010-478 42 44