Märkning av lax i Vättern

Senast ändrad: 10 januari 2019

Lax sätts sedan 1971 ut årligen i Vättern som kompensation för den storvuxna nedströmslekande öringstam som en gång fanns och som lekte i utloppet Motala ström. Laxen reproducerar sig inte i Vättern utan beståndet är helt beroende av kontinuerliga utsättningar.

Detaljerad information om märkningarna av lax i Vättern

Märkning av lax i Vättern

För att möjliggöra en skattning av utbytet från utsättningarna individmärker länsstyrelserna runt sjön, årligen 10 % (ca 2 000 laxungar) av den utsatta fisken. Sedan 2008 märks hälften av fisken med traditionella Carlin-märken och hälften med de nyare Floytag-märken. Dessa märkningar kommer att utvärderas och därefter kommer endast en typ av märke att användas.

Återfångrapporteringen av den märkta laxen ger värdefull information och hittills har utsättningarna fram till och med 2002 utvärderats, se Vätternvårdsförbundets rapport 98, Märkning av lax i Vättern.

 

Lastning av laxungar på Sävenfors fiskodling för vidare transport till  Vättern

Jan Arvidsson och Georg Cirik lastar laxungar på Sävenfors fiskodling för vidare transport till Vättern. Foto: Martin Engström, Länsstyrelsen Örebro län.

 

Floy tag / T-märke

Floytag (eller T-märke)

 Carlin märke

Carlinmärke


Kontaktinformation

Teresa Soler, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
teresa.soler@slu.se, 010-478 42 45