Märkning av gös i Östhammars skärgård

Senast ändrad: 07 maj 2018

Gösens rörelsemönster studerades i Östhammars skärgård med start 2002. Totalt märktes 465 individer i samband med lekvandringen.

Totalt har ca 96 individer återfångats.

Läs mer om projektet i publicerad artikel


Kontaktinformation

Teresa Soler, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
teresa.soler@slu.se, 010-478 42 45

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se